Tietosuojaseloste 23.5.2018

Rekisterinpitäjä:
Haagan Autokoulu Oy
Vihdintie 1
00320 Helsinki
toimisto@haaganautokoulu.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– tilitoimisto, joka kirjaa laskutuksen kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
– Datadrivers Oy, joka ylläpitää Webauto kurssi- ja oppilashallintasovellusta
– Elisa Chat, joka ylläpitää livechat asiakaspalvelujärjestelmäämme

Säilytämme henkilötietojasi:
– Kurssi- ja oppilashallintasovelluksessa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistosssa viiden vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa viiden vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.